top of page
Bæredygtig energi

KVALITET

For at understøtte vores kunderelationer samt sikre effektive processer af høj kvalitet i samspillet med ILS-kunder, indførte vi i 2011 et kvalitetsledelsessystem, der samme år blev certificeret efter den internationale standard ISO 9001.

 

Kvalitetsledelsessystemet er bygget op med det formål, at ILS til hver en tid lever op til nedenstående kvalitetspolitikker:

 

  1. ILS ønsker et brand som en troværdig og professionel samarbejdspartner, der løbende udvikler og tilpasser sig i takt med at interessenternes krav ændrer sig.
     

  2. Kunderne skal være trygge ved at vælge ILS som samarbejdspartner og vide, at vi også er her i morgen. Vi tilstræber derfor en stabil og positiv økonomisk udvikling, og ILS overholder til hver en tid gældende lov- , myndigheds- og mærkningskrav. 
     

  3. Det skal være nemt at få kontakt med og hjælp fra ILS. ILS skal derfor være et stærkt team der på tværs af fag – og ansvarsområder samarbejder om at supportere kundernes mest effektivt.
     

  4. ILS ønsker at være en bæredygtig leverandør der tager ansvar. Vi forholder os derfor løbende til FN’s verdensmål og implementerer de delmål ILS har indflydelse på som en integreret del ag vores ledelsessystem.

Vi er løbende i kontakt med vores kunder for dels at måle deres tilfredshed med ILS' efterlevelse af ovenstående samt vurdere behovet for at justere på den kvalitet, kunderne forventer i samarbejdet med ILS.

 

Har du spørgsmål i relation til vores kvalitetsledelsessystem er du velkommen til at kontakte
salg- og marketingchef Peter Nygaard.

bottom of page