top of page
Bæredygtig energi
Billede3.png
Billede5.png
Billede6-3.png
Billede11.png
Billede12.png
Billede16.png
GLOBUS.png

ILS & FN´S VERDENSMÅL

ILS er gået grøn

I ILS vil vi bestræbe os på at blive en mere bæredygtig virksomhed med større fokus på netop en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Som distributørvirksomhed kan ILS dog ikke bidrage til fx grøn energi, men vi har et fokus på at nedsætte vores CO2-belastning som virksomhed. 
Vi bliver som virksomhed i større og større omfang også mødt med begrebet ”grønnere indkøb”, hvilket vi gerne vil leve op til.

Små skridt kan også gå langt

Vi har i ILS i de seneste to år arbejdet med en agenda sat ud fra FN’s 17 verdensmål og 169 delmål for bæredygtig udvikling. Arbejdsmiljøorganisationen i ILS har kortlagt, hvordan ILS som virksomhed kan bidrage og opfylde FN’s verdensmål i en positiv retning ved at analysere alle delmålene og matche dem med vores virksomhedsprofil og mulige eksekvering.
Netop området om bæredygtighed og grøn omstilling er nyt for ILS, og derfor ikke noget ILS endnu kan kalde sig specialist i. Derfor håber vi, når vi ses til statusmøder, kaffemøder eller brugermøder, at I vil komme med idéer, som I synes vi burde forholde sig til ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

ILS arbejder med 6 af verdensmålene

Det har været vigtigt for arbejdsmiljøorganisationen at lægge vægt på delmål, som vil være mulige for ILS at måle på over tid. For ILS er det vigtigt, at vi har målbare resultater, som vi kan følge og læne os op ad med hensigten om hele tiden at blive bedre. ILS er en virksomhed, som er af mindre størrelse. Ikke desto mindre er vores fokus på at bidrage til bæredygtighed og grøn omstilling så meget som muligt. Vi går ud fra princippet om, at hvis alle gør en lille forskel, så vil den samlede forskel blive stor.
 

Nedenstående delmål er et udsnit af vores allerede blevet implementerede delmål, som er en del af vores kvalitetsledelsessystem, og derfor et målbart krav, ILS arbejder ud fra.

ILS arbejder bl.a med følgende delmål;

Billede3.png

3.5 Forebyggelse og behandling af stofmisbrug 

Delmålet fokuserer på forebyggelse og behandling af stofmisbrug. Selvom ILS som virksomhed ikke kan indgå i en direkte ramme som sundhedsfremme inden for dette område mener ILS, at vi som virksomhed kan bidrage med kendskabet til de bedste analyseinstrumenter til netop analyse inden for drug of abuse.

Billede5.png

5 Ligestilling 

Hele verdensmålet fokuserer på at styrke kvinders rettigheder og muligheder, samt at sikre ligestilling.
Hos ILS er der lige muligheder og lige rettigheder uanset køn. 

Billede6-3.png

6.3 Reducering af forurening af vandkvaliteten

Delmålet skal sikre forbedring af vandkvaliteten ved bl.a. at undgå forurening og minimere udslip af kemikalier. ILS håndterer og udsmider kemikalier efter gældende lovgivning. ILS minimerer udsmidningen af bl.a. reagenser med kemi ved at have en høj standard af kontrol og effektivitet i vores lagerstyring. Dette sikres bl.a. ved at have leveringsaftaler med næsten alle vores laboratorier.
ILS vil for fremtiden arbejde på at have en minimal udsmidning af reagens fx som følge af udløb af holdbarhed, samt sikre, at alle vores reagenser håndteres korrekt hos vores kunder ved information fra vores sikkerhedsdatablade.

Billede11.png

11.6 Negativ miljøbelastning

Delmålet har fokus på, hvordan vi mindsker den negative miljøbelastning – herunder bl.a. affaldsforvaltning. ILS bestræber sig på at minimere den negative miljøbelastning mest muligt ved bl.a. altid at affaldssortere korrekt med alt fra papir til destruktion af analyseinstrumenter.

Billede12.png

12.4-12.8 Bæredygtigt forbrug og produktion

Delmålene fokuserer bl.a. på at nedbringe det fodaftryk, som vi giver på naturen, samt hvordan man miljømæssigt forsvarligt håndtere kemikalier og affald i hele levetiden; herunder genanvendelse, genvinding og genbrug. ILS har et stort fokus på genanvendelse og genvinding af emballage og emballagefyld. Dette betyder, at vores udsending af varer hovedsagelig sker i genbrugskasser, og med så lidt spildplads som overhovedet muligt. I vores virksomhed sørger vi desuden for korrekt affaldssortering, samt minimering af affald med alt fra udprintning af papir til udsmidning af udløbet reagens. På laboratorier vil I derfor opleve, at I modtager kasser med forskellige leverandørmærker, samt forskelligt fyld.
ILS vil i fremtiden måle på forbruget af bl.a. pap og flamingo, og have en genanvendelse af dette på op mod 100%.

Billede16.png

16.5 Korruption og bestikkelse

Delmålet virker måske retorisk, men det er vigtigt for ILS at understrege over for vores kunder, at vi tager stor afstand for at modtage og give bestikkelse.  
ILS vil som virksomhed altid sikre gennemsigtighed så der ikke er tvivl om, at ILS tager stor afstand fra både korruption og bestikkelse.

Har du spørgsmål eller er interesseret i at høre mere om vores arbejde om at blive et grønnere og mere bæredygtig virksomhed, er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøgruppen;
Peter Nygaard (pn@ilsdk.dk) eller Kia Bekker Brandal (kbb@ilsdk.dk)

Anchor 3
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 16
bottom of page