top of page
Bæredygtig energi

ILS DANMARKS MILJØPOLITIK

Hos ILS Danmark bestræber vi os på altid at være opdateret og på forkant med vores miljøpåvirkninger.  
I den forbindelse har vi identificeres de områder hvor vi påvirker vores miljø. For disse områder er opstillet en række politikker der sætter retning og ambition for vores miljøarbejde i virksomheden.

 

1.    Genanvendelse, spild og kemi
Området inden for genanvendelse og spild opdeles i følgende:  

a.       Kontor  
Der vælges miljørigtige kontorartikler som bl.a. miljømærket kopipapir.  Desuden appelleres der til, at det kun er det absolut nødvendige, der udskrives på papir. Alt hvad der kan udføres online foretrækkes. ILS har taget et aktivt fravalg af plastik i hverdagen i virksomheden.

 

b.       Lager og emballering
Så meget materiale som muligt skal genanvendes. Det er derfor efter ILS’ holdning, at medarbejdere på lageret sørger for at genanvende emballage til pakning af lagervarer mm. Desuden er det hos ILS vigtigt, at der kun anvendes den absolut nødvendige emballage for at reducere forbruget af plastik og polystyren.  
 

c.       Udsmidning af reagens, kemikalier samt bortanskaffelse af brugte instrumenter.
ILS sikrer, at der altid kun bliver bestilt og afsendt varer efter ordrer. Dette sikrer, at der lagermæssigt ikke er et større spild af reagenser til udsmidning. Det er ILS’ mål, at spild og udsmidning af reagens minimeres
 

2.    Affaldshåndtering 
ILS har valgt at have affaldshåndtering i virksomheden efter gældende lovgivning på området udstedt af Energistyrelsen om Love og regler på affaldsområdet.  Desuden følger ILS den pågældende kommunes indsamlingsordning og affaldssortering deraf. 

3.    FN’s verdensmål
Som led i at mindske miljøbelastningen vil ILS som virksomhed arbejde for og med FN’s verdensmål. 
Her vil ILS som virksomhed tage aktiv stilling til energioptimering, vandforbrug, klimapåvirkning og transport. Se særskilt side for dette på vores hjemmeside.

4.    Lovkrav og løbende forbedringer
ILS følger de til enhver tid gældende krav på miljø og har som mål aldrig at få en påtale/påbud for manglende overholdelse af miljølovgivningen. ILS arbejder endvidere for løbende at forbedre miljøledelsessystemet vores miljøpåvirkninger til gavn for miljøet.
 

bottom of page